De la premiul Nobel pentru medicină la viitorul designului de iluminat pentru interioare: când culoarea contează

Maurizio Rossi

Dipartimento di Design, Politecnico di Milano, Italy
Email: maurizio.rossi@polimi.it

02/02/2022

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2017 a fost acordat oamenilor de știință americani Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash și Michael W. Young pentru cercetările lor din anii 1980 privind mecanismele moleculare și genetice care controlează ritmul circadian. Această veste, care a trecut aproape neobservată în domeniul designului, are de fapt implicații foarte importante în ceea ce privește evoluția designului de iluminat pentru interior, cu referire în special la culoare. În acest articol evidențiem elementele relației dintre iluminat și culori, sperând într-o nouă abordare a designului de interior în viitor. S-au făcut multe cercetări asupra psihologiei culorilor și asupra preferințelor de culoare, dacă evaluăm în schimb efectul culorii, prin metoda științifică, din punct de vedere fiziologic, există cercetări care se concentrează pe distribuția spectrală a luminii care ajunge la ochi, dar ignoră efectul culorilor de interior asupra lumină care ajunge de fapt în ochii noștri în viața de zi cu zi. Acest element de gândire multidisciplinară poate deschide calea pentru multe cercetări de design în domeniul culorii, și pentru că acest lucru ar putea fi important pentru sănătatea noastră.

Primit la data de 14 decembrie 2020; revizuit la 14 martie 2021; acceptat la 15 martie 2021; publicat online: 12 iunie 2021

Introducere

Jeffrey Connor Hall este profesor emerit de biologie la Universitatea Brandeis din Massachusetts. Contribuția sa a fost esențială pentru dezvoltarea acestui domeniu de investigație, deoarece a dezvoltat o strategie pentru izolarea și caracterizarea neurologică a mutanților genetici ai Drosophila melanogaster, cunoscută și sub numele de musculița de oțet. Michael Rosbash, profesor de genetică la Universitatea Brandeis, a folosit tehnologiile de atunci incipiente ale ADN-ului recombinant pentru a caracteriza muștele mutante Izolate de  Hall, identificând în final numeroase gene implicate în ciclul circadian. De asemenea, Michael Warren Young, genetician și biolog, în timp ce lucra la Universitatea Rockefeller, a efectuat cercetări privind sincronizarea circadiană a musculițelor de oțet. În prelegerea sa pentru premiul Nobel, Young a prezentat date interesante despre modificările somnului la oameni, arătând că sute de gene sunt implicate în ritmul circadian și că modificările în expresia acestor gene stau la baza multor tulburări de somn care au consecințe grave asupra sănătății umane [1].

Deși aceste cercetări au fost efectuate pe musculița de oțet, juriul Nobel a dorit să acorde premiul acestor trei cercetători, surprinzând comunitatea științifică și de asemenea pe cei trei oameni de știință, dacă este adevărat că Rosbash a răspuns „Glumiți” și Hall a spus: „Este o farsă?” când li s-a spus că au câștigat premiul [2]. Prin acest premiu Nobel, juriul a dorit să evidențieze cercetările care pot avea un impact practic asupra vieții de zi cu zi. La fel ca și în 2014, odată cu acordarea Premiului Nobel pentru Fizică oamenilor de știință Isamu Akasaki, Hiroshi Amano și Shuji Nakamura pentru inventarea LED-ului albastru, datorită căruia au fost dezvoltate actualele sisteme de iluminat cu LED. Cercetările efectuate de Hall, Rosbash și Young stau la baza demonstrației științifice a funcționării sistemului circadian la om, a nu se confunda cu bioritmurile, care sunt mai degrabă o legendă urbană, foarte populară în SUA în anii 70, fără nicio bază medicală sau științifică, așa cum au demonstrat o sută de cercetări științifice [3].

Importanța ciclului circadian pentru sănătatea umană

În organismul nostru acționează un sistem temporizat, gestionat de nucleul suprachiasmatic al creierului, care durează aproximativ 24 de ore, numit circadian din latinescul circa-diem, prin care sunt gestionate toate procesele fiziologice precum somnul, alimentația, producția de hormoni, tensiunea arterială, temperatura organismul, digestia, vigilența psihologică, coordonarea și forța musculară [4]. Este important de subliniat că toți acești factori au un ciclu zilnic de acțiune și, de asemenea, acționează asupra eficacității sistemului nostru imunitar. Pentru a cunoaște starea de timp reală a ciclului nostru circadian, cea mai eficientă metodă se bazează pe măsurarea cantității de melatonină prezentă în sânge [5 -6]. Melatonina este un hormon produs de glanda pineală sub controlul nucleului suprachiasmatic. La un individ cu o sincronizare corectă a ritmului circadian, melatonina crește în orele de seară imediat după apus și începe să scadă înainte de răsărit, rămânând scăzută în timpul zilei. De ani de zile, melatonina poate fi achiziționată și ca medicament sau supliment alimentar și este luată de persoanele care au probleme de somn și doresc să-și resincronizeze ciclul circadian [7].

Cu toate acestea, acest ceas intern trebuie sincronizat pentru nevoile vieții de pe Pământ și elementul exogen care generează acest sincronism este lumina. Într-adevăr, în absența ritmurilor luminii naturale, din cauza rotației Pământului, ceasul se poate defaza cu implicații multiple pentru sănătatea și bunăstarea noastră [8]. Mulți indivizi suferă, adesea fără să știe, de discrepanțe mai mult sau mai puțin grave în ciclul circadian; acestea pot fi cauzate și de expunerea la iluminarea artificială inadecvată. Tulburarea ritmului circadian poate apărea târziu, numită tulburarea de tipul bufniță, sau devreme, de tipul ciocârlie [9]. În cursul vieții unui individ este destul de obișnuit ca în tinerețe să fie ca o bufniță, extrem de activ seara, dar cu treziri dimineața târzie, în timp ce la bătrânețe să devină mai mult ca o ciocârlie, cu oboseală imediat după apus, dar cu treziri de dimineață devreme. Cu toate acestea, dincolo de anumite limite, aceste întârzieri devin patologice. Perturbarea ciclului circadian normal poate provoca migrene [10], dureri de cap [11], iritabilitate [8], depresie sezonieră [12], deficiențe ale sistemului imunitar [13], oboseală cronică [14], obezitate și diabet zaharat. [15]. S-a emis și ipoteza creșterii probabilității de a dezvolta unele tipuri de cancer, ca o consecință a alterării ciclului circadian care afectează producția de diverși hormoni și eficiența sistemului imunitar [16-18].

Interior pentru sistemul circadian

Cel mai mare și mai acreditat centru de cercetare în domeniul iluminatului artificial din lume este Lighting Research Center (LRC) al Institutului Politehnic Rensselaer din Troy (NY, SUA). Am avut norocul să-l vizitez o zi întreagă în 2014. Este o clădire cu 4 etaje care găzduiește săli de clasă, birouri și laboratoare de măsurători. Mult spațiu este dedicat amenajării unor medii reale ale vieții de zi cu zi, cum ar fi birouri și locuințe, în care oamenii lucrează și locuiesc pentru a experimenta efectele luminii artificiale din punct de vedere neurofiziologic: prin analiza sângelui, temperaturii corpului, activității electrice a creierului și alte teste de natură psihologică. LRC a fost condus timp de mulți ani de Mark Rea, profesor de arhitectură și științe cognitive. Afirmația sa binecunoscută este „… sistemul circadian poate fi considerat un detector de cer albastru…” care „… pare a fi sursa ideală de lumină circadiană, având în vedere trecutul nostru evolutiv ca vânători și culegători verticali, activi. în timpul fazei diurne” [19]. Din 2017, noul director al LRC este arhitectul Mariana Figueiro, care de ani de zile studiază efectele iluminatului asupra sănătății în proiectarea spațiilor umane [20]. Pentru cineva care își petrece viața în natură și în principal în aer liber, ciclul circadian este sincronizat de ritmul luminii naturale, care reprezinta lumina circadiană prin excelență. Dar ce este o lumină circadiană, mai exact? O lumină circadiană (CLA) este lumină naturală sau artificială care, pentru cantitatea, durata și conținutul spectral, este capabilă să sincronizeze sistemul circadian prin inhibarea producției de melatonină, cu un grad de eficacitate numit stimul circadian (CS). S-a demonstrat că stimularea eficientă a sistemului circadian uman cu o valoare CS mai mare de 0,3 este realizată cu cel puțin o oră de expunere la lumină. Mulți cercetători, cum ar fi Mark Rea, au susținut de mult timp că aspectele circadiene ale luminii naturale și artificiale ar trebui luate în considerare și în designul interior. Cu toate acestea, astăzi nu există un standard mondial capabil să definească o fotometrie circadiană. Organismul mondial care se ocupă de lumină, viziune și culoare, adică Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), a prezentat un document care face bilanțul cercetărilor în acest domeniu [21] și altul propunând o foaie de parcurs pentru cercetările viitoare [22] și un standard pentru a defini funcțiile de sensibilitate spectrală ale conurilor, bastonaşelor și ipRGC-urilor (celule ganglionare retiniene fotosensibile), precum și cantitățile și unitățile de măsură care pot fi utilizate în experimente [23]. Întrucât sistemul circadian este un subiect multidisciplinar care privește designul, lumina, culoarea și ființa umană, există multe entități care se ocupă de el în diferite capacități. Un raport publicat de SCHEER (Comitetul științific pentru sănătate, mediu și riscuri emergente) al Comisiei Europene a recunoscut, pe de o parte, că nu există probleme pentru sănătatea umană legate de utilizarea LED-urilor în iluminat, iar pe de altă parte existența științifică a relației dintre iluminare și ciclul circadian uman [24]. Iluminarea circadiană artificială poate fi realizată astăzi datorită tehnologiilor LED. În ultimii ani, au fost făcute propuneri de cuantificare a CLA și CS [25-26] care și-au găsit de asemenea aplicare, în principiu, în reglementările naționale din Germania [27] și SUA [28]. În plus, în ceea ce privește certificarea clădirilor, de câțiva ani este propus Standardul WELL pentru Construcții [29], care se concentrează în mare măsură pe sănătatea și bunăstarea psiho-fizică a oamenilor din clădiri. Bazată pe cercetări științifice din diverse sectoare, această certificare ia în considerare caracteristicile clădirii care au un impact direct asupra sănătății și bunăstării umane, inclusiv asupra iluminatului. Instrucțiunile furnizate de WELL urmăresc să minimizeze interferența negativă pe care lipsa luminii naturale sau lumina artificială inadecvată o poate produce asupra ritmului circadian uman normal.

Culoarea mediului înconjurător și lumina circadiană

Ai putea să te întrebi de ce apare problema ciclului circadian, având în vedere că iluminatul electric artificial este prezent în interioare de peste un secol. Cu toate acestea, este important de reținut că în ultimii 200 de ani activitățile umane au suferit o transformare radicală și s-au concentrat în orașe, cu migrația în masă din mediul rural spre centrele urbane și dezvoltarea societăților industrializate. Am trecut de la o viață de muncă desfășurată în cea mai mare parte în aer liber, în mediul rural, la una desfășurată preponderent în interior, cu un aport limitat de lumină naturală și expusă în schimb la lumina artificială, care are caracteristici diferite de lumina naturală. Pentru a înțelege dimensiunea acestei schimbări socio-economice, în urma trecerii de la o economie agricolă la o economie caracterizată prin folosirea mașinilor și a tehnologiei, ar trebui să avem în vedere că în Europa, de exemplu în 1800, doar 2% din populație trăia în orașe. La începutul anilor 1900, ponderea populației orașului a crescut la 15%. În acest secol, majoritatea populației europene trăiește în orașe [30] și lucrează în spații închise; chiar și majoritatea celor care locuiesc în afara centrelor urbane oricum nu lucrează în aer liber. Se estimează că astăzi, în societățile industrializate, oamenii își petrec între 80% și 90% din timp în interior [31-32]. Pe baza acestei schimbări radicale a stilurilor de viață, trebuie totuși să remarcăm că 200 de ani nu sunt nimic în comparație cu evoluția ființei umane și, din această perspectivă, expunerea noastră la iluminatul artificial trebuie considerată o introducere foarte recentă [33]. Într-adevăr, corpul nostru este făcut să funcționeze și să se sincronizeze în funcție de ritmul variațiilor continue ale luminii naturale. Fiziologia noastră ar necesita expunerea la lumină naturală ziua și întuneric complet noaptea, pentru a promova somnul, cu ciclurile sale regenerative care au un rol fundamental pentru sănătate, fericire și bunăstare fizică [34]. Există multe situații care pot afecta negativ ciclul circadian. Un factor cunoscut care perturbă ciclul circadian sunt, de exemplu, zborurile între mai multe fusuri orare. Jet lag-ul apare din cauza defazajului dintre ciclul somnului, organele interne și noul ritm circadian indus asupra corpului de sincronizarea diferită a luminii recepționate [35]. Contextul social poate duce, de asemenea, oamenii la expunere excesivă la lumină de seară, conștient sau nu, contribuind la o schimbare de fază întârziată a ritmului circadian, definit ca jet lag social. Ca o consecință a expunerii prelungite la un CLA seara, persoana se află sistematic într-un ritm circadian defazat în comparație cu cel cerut de activitățile care implică în general un angajament de dimineață de muncă și/sau studiu [36]. Desincronizarea socială a ritmului circadian a fost asociată cu posibile probleme, cum ar fi consumul în exces de stimulente precum cofeina, alcoolul și nicotina [37]. În plus, desincronizarea socială a fost, de asemenea, legată de un risc crescut de boli de inimă și disfuncții metabolice, cum ar fi obezitatea și diabetul [38]. De asemenea, într-o analiză științifică au fost oferite dovezi că expunerea la lumina necorespunzătoare de seară ar putea avea un efect negativ direct asupra relației dintre consumul de alimente și greutatea corporală [39]. Într-adevăr, expunerea la CLA seara ar putea facilita consumul de alimente în cele mai puțin favorabile momente din punct de vedere metabolic, când organismul nu este predispus la digestie și la metabolizarea corectă a nutrienților. Din perspectiva designului, însă, cel mai important aspect este că și astăzi iluminatul artificial din spațiile interioare este conceput pentru a răspunde nevoilor de vedere și de economisire a energiei, dar, din păcate, ignoră în mod sistematic nevoile sistemului nostru circadian. Contribuția reală a luminii naturale la spațiile interioare ar trebui luată în considerare și în faza de proiectare. Unele studii recente efectuate în medii reale au evaluat dacă lumina naturală care pătrunde în interior este în cantitate suficientă pentru a fi considerată circadiană, așa cum este întotdeauna în spații deschise. Într-adevăr, trebuie subliniat că doar lumina care ajunge în ochi are efect asupra sistemului circadian, că acesta are un răspuns lent și că atunci când se află în spații interioare oamenii nu își fixează privirea asupra deschiderilor sau a surselor de lumină artificială pentru foarte mult timp. Punctul cheie este că, de fapt, ochii primesc în mare parte lumină naturală reflectată de suprafețele arhitecturale și mobilier sau transmisă de perdele și alte sisteme de filtrare, care îi scad cantitatea și îi modifică spectrul [40]. Pentru a evita strălucirea, oamenii nu privesc niciodată direct spre sursele de lumină, ci privesc către suprafețele interioarelor care se caracterizează prin reflectanțe spectrale și culori care au o influență decisivă asupra distribuției spectrale reale a luminii care ajunge la ochi. Prin urmare, culoarea pereților și a mobilierului din spațiile interioare are o influență decisivă asupra compoziției spectrale a luminii efectiv recepționate de oameni în viața de zi cu zi în interior. Unele studii efectuate în zona Milano și Napoli au observat că într-un apartament, cu expunere bună la soare [41], într-o bibliotecă [42] și în două școli [43-44], din punctele de vedere preferenţial utilizate de către ocupanți, CLA care ajunge în ochii oamenilor nu este aproape niciodată capabilă să stimuleze corect sistemul circadian în timpul anului, așa cum se întâmplă afară. Numai în analiza unor birouri de la etajul al șaptelea al unei clădiri situate în Napoli și fără alte clădiri din jur a fost posibilă obținerea de iluminare interioară naturală capabilă să stimuleze corect sistemul circadian [45]. În toate aceste cercetări, pereții camerelor erau albi. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este așadar ce valoare adăugată ar fi putut oferi pereții colorați diferit efectelor fiziologice asupra sănătății noastre? Acesta este un subiect de cercetare care ar putea fi explorat în viitor. În cele din urmă, în multe situații, spectrul de lumină naturală prezent în interior în timpul zilei poate să nu fie capabil să stimuleze în mod adecvat sistemul circadian, așa cum ar fi necesar corpului nostru. Sarcina de a compensa această deficiență CLA care apare în spațiile interioare ar trebui, prin urmare, să fie încredințată luminii artificiale adecvate și îmbunătățirii caracteristicilor spectrale ale luminii circadiene, ceea ce poate fi realizat cu un design de culoare adecvat.

Concluzii

După cum au demonstrat mulți ani de cercetare medicală, subiectul stimulării circadiene în interior este important pentru sănătatea noastră. Din perspectiva abordării designului, simplificările extrem trebuie evitate, dar nici nu trebuie considerat un element excesiv de complex de inclus în viitoarea cultură a designului. Afirmația că un corp de iluminat are performanțe circadiene este falsă în sine. Acest lucru se datorează faptului că CLA trebuie întotdeauna evaluată la nivelul ochilor, în pozițiile tipice ale ființelor umane într-un mediu intern. Aceasta depinde de lumina naturală, de lumina artificială și, de asemenea, de modul în care toate elementele proiectului, cum ar fi culorile de interior, afectează lumina prezentă efectiv în mediul care ajunge cu adevărat în ochii noștri. CLA depinde deci de designul clădirii în ansamblu, de culorile prezente în spațiile interioare și de factorul timp. Prin urmare, nu poate fi doar un produs preambalat sau o paletă de culori circadiene. Din punct de vedere temporal, însă, modelul care trebuie aplicat este de fapt simplu: CLA nu trebuie să fie static, ci să se schimbe dinamic în timpul zilei ca lumina naturală, în ceea ce privește cantitatea, conținutul spectral și eventual direcția. În timpul zilei avem nevoie de CLA, în timp ce după apus putem folosi iluminarea artificială care nu are performanțe circadiene. Adică, lumina zilei trebuie să faciliteze descompunerea naturală a melatoninei în sânge, în timp ce lumina de seară nu trebuie să contracareze producția normală de melatonina. Un ultim punct se referă la posibilitatea cuantificării CLA și, de asemenea, a factorului CS. Online sunt disponibile un tabel de calcul [46] și pagini web [47-48], datorită cărora aceste două elemente pot fi determinate pentru unele surse de lumină de pe piață sau, mai exact, prin introducerea datelor spectrale măsurate pentru lumina ambientală și în funcţie de culorile suprafeţelor. Aceasta din urmă este, evident, cea mai corectă metodologie și aceste date pot fi obținute astăzi cu un spectrofotometru portabil obișnuit. Pentru aceste măsurători, cea mai semnificativă investigație care poate fi efectuată se referă la variația luminii într-un mediu în timpul unei zile de iarnă cu cer acoperit, deoarece este de obicei cea mai proastă condiție pentru contribuția luminii naturale la CLA în timpul anului. Măsurarea spectrală a luminii trebuie făcută prin măsurarea strălucirii, la nivelul ochilor, în pozițiile tipice ale ființei umane într-un spațiu interior, luând în considerare direcțiile vizuale tipice către suprafețele observate în mod obișnuit și în funcție de caracteristicile cromatice ale acestora.

Referințe

 1. Young MW (2017), Nobel Lecture: Time Travels: A 40 Year Journey from Drosophila ́s Clock Mutants to Human Circadian Disorders – https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/young/lecture/ – last accessed 8 June 2021;
 2. Davis N and Sample I (2017). Nobel prize for medicine awarded for insights into internal biological clock, The Guardian
  https://www.theguardian.com/science/2017/oct/02/nobel-prize-for-medicine-awarded-for-insights-into-internal-biological-clock – last accessed 8 June 2021;
 3. Hines TM (1998), Comprehensive review of biorhythm theory, Psychological Reports, 83 (1), 19-64;
 4. Klein DC, Moore RY and Reppert SM (Eds.) (1991), Suprachiasmatic Nucleus: The Mind’s Clock, First Edition, New York: Oxford University Press;
 5. Rosenthal NE (1991), Plasma melatonin as a measure of the human clock, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 73 (2), 225-226;
 6. Lew y AJ, Cutler NL and Sack RL (1999), The endogenous melatonin profile as a marker for circadian phase position, Journal of Biological Rhythms, 14 (3), 227-236;
 7. Pévet P, Bothorel B, Slotten H and Saboureau M (2002), The chronobiotic properties of melatonin, Cell and Tissue Research, 309 (1), 183-191;
 8. Evans JA and Davidson AJ (2013), Health consequences of circadian disruption in humans and animal models Progress in Molecular Biology and Translational Science, 119, 283-323;
 9. Phillips ML (2009), Circadian rhythms: Of owls, larks and alarm clocks, Nature, 458 (7235), 142-144;
 10. van Oosterhout W, van Someren E, Schoonman GG, Louter MA, Lammers GJ, Ferrari MD and Terwindt GM (2018), Chronotypes and circadian timing in migraine, Cephalalgia: An International Journal of Headache, 38 (4), 617-625;
 11. Pringsheim T (2002), Cluster headache: Evidence for a disorder of circadian rhythm and hypothalamic function, Canadian Journal of Neurological Sciences, 29 (1), 33-40;
 12. Rosenthal NE (2006), Winter Blues:Everything You Need to Know to Beat Seasonal Affective Disorder , Fourth Edition, New York: Guilford Press;
 13. Christoffersson G, Vågesjö E, Pettersson US, Massena S, Nilsson EK, Broman J-E, Schiöthb HB, Benedict C and Phillipson M (2014). Acute sleep deprivation in healthy young men: impact on population diversity and function of circulating neutrophils, Brain, Behavior, and Immunity, 41, 162-172;
 14. Bonsall DR and Harrington ME (2013), Circadian rhythm disruption in chronic fatigue syndrome, Advances in Neuroimmune Biology, 4 (4), 265-274;
 15. Cedernaes J, Schiöth HB and Benedict C (2015), Determinants of shortened, disrupted, and mistimed sleep and associated metabolic health consequences in healthy humans, Diabetes, 64 (4), 1073–1080;
 16. Stevens RG and Rea MS (2001), Light in the built environment: Potential role of circadian disruption in endocrine disruption and breast cancer, Cancer Causes & Control, 12 (3), 279-287;
 17. Schernhammer ES, Feskanich D, Liang G and Han J (2013), Rotating night-shift work and lung cancer risk among female nurses in the United States, American Journal of Epidemiology, 178 (9), 1434-1441;
 18. Yadav A, Verma Pand Singh S (2017), Going beyond the limits: effect of clock disruption on human health, Biological Rhythm Research, 48 (5), 693-700;
 19. Rea MS (2007), Oltre la vision, in More than Vision, First Edition, 4-18, Recanati: iGuzzini – Editoriale Domus;
 20. Figueiro M (2014), Why an enlightened design integrates illumination? – https://www.tedmed.com/talks/show?id=293012
  last accessed 8 June 2021;
 21. CIE (2015), CIE TN 003:2015 Report on the First International Workshop on Circadian and  Neurophysiological Photometry, 2013 – http://www.cie.co.at/publications/report-first-international-workshop-circadian-and-neurophysiological-photometry-2013 – last accessed 8 June 2021;
 22. CIE (2016), CIE 218:2016 Research Roadmap for Healthful Interior Lighting Applicationshttp://www.cie.co.at/publications/research-roadmap-healthful-interior-lighting-applications – last accessed 8 June 2021;
 23. CIE (2018), CIE S 026/E:2018 CIE System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Lighthttp://www.cie.co.at/publications/cie-system-metrology-optical-radiation-iprgc-influenced-responses-light-0 – last accessed 8 June 2021;
 24. SCHEER (2018), Opinion on potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs), EU – https://doi.org/10.2875/605415 – last accessed 8 June 2021;
 25. Gall D and Bieske K (2004), Definition and measurement of circadian radiometric quantities, Proceedings of the CIE Symposium’04 on Light and Health, 129-132;
 26. Figueiro MG, Gras LZ, Rea MS, Plitnick B and Rea MS (2012), Lighting for improving balance in older adults with and without risk for falls, Age and Ageing, 41 (3), 392-395;
 27. DIN (2015), DIN SPEC 5031-100 Optical radiation physics and illuminating engineering – Part 100: Melanopic effects of ocular
  light on human beings – Quantities, symbols and action spectra, Berlin – https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnl/wdc-beuth:din21:237732095 – last accessed 8 June 2021;
 28. IES (2018), IES TM-18-18 Light and Human Health: An Overview of the Impact of Optical Radiation on Visual, Circadian, Neuroendocrine, and Neurobehavioral Responseshttps://www.ies.org/product/light-and-human-health-an-overview-of-the-impact-of-light-on-visual-circadian-neuroendocrine-and-neurobehavioral-responses/– last accessed 8 June 2021;
 29. WBI (2014), The WELL Building Standard.  International WELL Building Institutehttps://www.wellcertified.com/ – last accessed 8 June 2021
 30. UNICEF (2008), State of the World’s Children 2008 – Child Survivalhttps://www.unicef.org/sowc08/ – last accessed 8 June 2021;
 31. Boubekri M (2008), Daylighting, architecture and health: building design strategies. Oxford: Elsevier – https://www.sciencedirect.com/book/9780750667241/daylighting-architecture-and-health – last accessed 8 June 2021;
 32. Evans GW (2003), The built environment and mental health, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80 (4), 536-555;
 33. Stevens RG (1987), Electric pow er use and breast cancer: a hypothesis, American Journal of Epidemiology, 125 (4), 556-561;
 34. CIE (2001), CIE 139-2001 The Influence of Daylight and artificial light variations in humans. A bibliographyhttp://www.cie.co.at/publications/influence-daylight-and-artificial-light-variations-humans-bibliography – last accessed 8 June 2021;
 35. Boulos Z, Campbell SS, Lew y AJ, Terman M, Dijk D-J and Eastman CI (1995), Light treatment for sleep disorders: Consensus Report: VII. Jet Lag, Journal of Biological Rhythms, 10 (2), 167-176;
 36. Joo EY, Abbott SM, Reid KJ, Wu D, Kang J, Wilson J and Zee PC (2017), Timing of light exposure and activity in adults with delayed sleep-wake phase disorder, Sleep Medicine, 32, 259-265;
 37. Wittmann M, Dinich J, Merrow M and Roenneberg T (2006), Social jetlag: misalignment of biological and social time, Chronobiology International, 23 (1-2), 497-509;
 38. Parsons MJ, Moffitt TE, Gregory AM, Goldman-Mellor S, Nolan PM, Poulton R and Caspi A (2015), Social jetlag, obesity and metabolic disorder: investigation in a cohort study, International Journal of Obesity, 39 (5), 842-848;
 39. Versteeg RI, Stenvers DJ, Kalsbeek A, Bisschop PH, Serlie MJ and la Fleur SE (2016), Nutrition in the spotlight: metabolic effects of environmental light, The Proceedings of the Nutrition Society, 75 (4), 451-463;
 40. Bellia L, Pedace A and Fragliasso F (2017), Indoor lighting quality: Effects of different wall colours. Lighting Research and Technology, 49 (1), 33-48;
 41. Rossi M, Casciani D and Musante F (2017), Chromatic and spectral quality of lighting for self-dependent elderly people well-being: a case study, Proceedings of the 13th International Colour  Association (AIC) Congress 2017: Being Color with Health, OS21-7, Jeju (South Korea);
 42. ENEA (2011), Report RdS/2011/186 Ricerca di Sistema Elettricohttp://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf/view – last accessed 8 June 2021;
 43. Bellia L, Pedace A and Barbato G (2013), Lighting in educational environments: An example of a complete analysis of the effects of daylight and electric light on occupants, Buildingand Environment, 68, 50-65;
 44. Casciani D and Rossi M (2018), Lighting design, well-being and educational buildings, Proceedings of the XIV Conferenza del Colore: Colour and Colorimetry  Multidisciplinary Contributions, XIVB, 129-137, Florence (Italy);
 45. Bellia L, Pedace A and Barbato G (2014), Winter and summer analysis of daylight characteristics in offices, Building and Environment, 81, 150-161;
 46. LRC (2017), Circadian stimulus calculator.xls, Lighting Research Center – http://www.lrc.rpi.edu/resources/CSCalculator_2017_10_03_Mac.xlsm – last accessed 8 June 2021;
 47. LRC (2018), Web CS calculator, Lighting Research Center, https://www.lrc.rpi.edu/cscalculator/ – last accessed 8 June 2021;
 48. OSRAM SYLVANIA (2018), LED Color Calculator. Estimate the photometric performance of color mixing schemes, https://www.osram.us/cb/tools-and-resources/applications/led-colorcalculator/index.jsp – last accessed 8 June 2021.