How long is forever?

Sometimes, just one second

(1) În timp ce două culori calde juxtapuse se atenuează mutual, două culori reci juxtapuse se resping; (2) Culoarea albă dispusă alături de o culoare oarecare diminuează tonul acestei culori; (3) Negrul plasat alături de o culoare îi coboară tonalitatea; (4) Nuanță gri plasată alături de o culoare o face mai strălucitoare şi în acelaşi timp nuanța gri primeşte culoarea complementarei; (5) Dacă o culoare închisă este pusă în contact cu o culoare deschisă, tonul culorii închise se ridică şi acela al culorii deschise coboară; (6) Două suprafețe contingente de aceeaşi culoare în două nuanțe diferite produc un efect de clar-obscur;